Kontaktuppgifter

Styrelsen för innevarande år 2018:

Peter Gorschelnik som ordförande och kasör ,  Birgitta Hendrell-Oinonen som sekreterare och vice ordförande, Heidi-Anna Vihriälä och Anita Solitander ( ny). Som suppleanter: Lena Helenius och Johanna Rosenberg (ny).

Kontakt fås per e-post: info@tavastsvenskarna.fi 

Om ni vill ha kontakt specifikt med någon av oss var vänlig och anteckna personens namn i e-postfilen för rubrik/aihe/subject