Kontaktuppgifter

Styrelsen för innevarande år 2017:

Johanna Rosenberg som ordförande ,  Birgitta Hendrell-Oinonen som sekreterare, Peter Gorschelnik som kasör och vice ordförande, Heidi-Anna Vihriälä.  Som suppleanter: Lena Helenius och Mikko von Weissenberg. 

Kontakt fås per e-post: info@tavastsvenskarna.fi  om ni vill ha kontakt specifikt med någon av oss var vänlig och anteckna personens namn i e-postfilen för rubrik/aihe/subject