Medlemskap

Medlemsavgiften för år 2018 är 15 euro  per person och inbetalas på föreningens konto Ålandsbanken FI80 6601 0010 3131 12

Observera då du betalar medlemsavgiften att föreningen bytt bank och kontonummeret har ändrats. Observera även att kontonummerets första tecken är bokstäverna ef och ii

Betald medlemsavgift garanterar medlemsbrevet också i fortsättningen.

Obs! Föreningen uppdaterar medlemsregistret:

efter betald medlemsavgift ber vi er vänligen ytterligare meddela namn, adress, telefonnummer och e-post

till info@tavastsvenskarna.fi