Tavastsvenskarnas sidor, välkommen!

Föreningen Tavastsvenskar fyllde 30 år 2019. Samma år den 23.1. infördes föreningen i föreningsregistret och namnet blev Tavastsvenskar r.f.  Som icke-registrerad har föreningen varit aktivt verksam sedan 1960-talets senare hälft.  

Verksamhetens syfte är att befrämja svenska språket och vara en länk mellan de svenskspråkiga i Tavastehusnejden.

Tavastsvenskar rf anordnar program och möjligheter till samvaro enligt medlemmarnas önskan, stöder upprättande av svenskspråkiga serviceformer och samarbetar med föreningar och personer som befrämjar nordism i sitt arbete.

Upptar finlandssvenska kulturtraditioner i verksamhetsplanen och verkställer dem i olika former. T.ex. firandet av  Runebergsdagen, Svenska dagen, Svenska veckan samt Lucia.