Tavastsvenskarnas sidor, välkommen!

Föreningen Tavastsvenskar är grundad 1989. Inofficiell verksamhet har funnits sedan 1960-talets senare hälft. Verksamhetens syfte är att befrämja svenska språket och vara en länk mellan de svenskspråkiga i Tavastehusnejden.

Tavastsvenskar rf anordnar program och möjligheter till samvaro enligt medlemmarnas önskan, stöder upprättande av svenskspråkiga serviceformer och samarbetar med föreningar och personer som befrämjar nordism i sitt arbete.

Upptar finlandssvenska kulturtraditioner i verksamhetsplanen och verkställer dem i olika former. T.ex. firandet av Svenska dagen 6.11., och Runebergsdagen.