Medlemskap

Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen på ansökan. Medlemsavgiften för år 2023 är 15 euro  per person och inbetalas på föreningens konto Ålandsbanken FI80 6601 0010 3131 12

Betald medlemsavgift garanterar medlemsbrevet också i fortsättningen.

Obs! För att föreningen skulle alltid ha ett uppdaterad medlemsregister  vänligen  meddela namn, adress, telefonnummer och e-post till info@tavastsvenskarna.fi