Kontaktuppgifter

Styrelsen för innevarande år 2020:

Peter Gorschelnik som ordförande  och kassör,  Petteri Kaleva som vice ordförande, Birgitta Hendrell-Oinonen och  Anita Solitander.  

Som suppleanter:  Johanna Rosenberg  och Heidi-Anna Vihriälä .

Kontakt fås per e-post: info@tavastsvenskarna.fi 

Om ni vill ha kontakt specifikt med någon av oss var vänlig och anteckna personens namn i e-postfilen för rubrik/aihe/subject