Kontaktuppgifter

Styrelsen för innevarande år 2022:

Petteri Kaleva som ordförande, Peter Gorschelnik som vice ordförande  och kassör samt  Gunilla Plutén  och  

Sabina Eerola. 

Som suppleanter:  Timo Kokki-Heikurainen och Heidi-Anna Vihriälä.

 

Kontakt fås per e-post: info@tavastsvenskarna.fi 

Om ni vill ha kontakt specifikt med någon av oss var vänlig och anteckna personens namn i e-postfilen för rubrik/aihe/subject