Kontaktuppgifter

Styrelsen för innevarande år 2023:

ordförande Petteri Kaleva, viceordförande Lasse Ruuskanen, ekonom Saija Honkanen och sekreterare  Gunilla Plutén. Suppleanterna Timo Kokki-Heikurainen och Heidi-Anna Vihriälä.

Du får kontakt med oss via e-post: info@tavastsvenskarna.fi 

Om ni vill ha kontakt specifikt med någon av oss, var då vänlig och anteckna personens namn i e-postfilen för rubrik/aihe/subject.