Kontaktuppgifter

Styrelsen för innevarande år 2019:

Peter Gorschelnik som ordförande  och kassör,  Petteri Kaleva (ny) som vice ordförande. Birgitta Hendrell-Oinonen som sekreterare, Anita Solitander,  

Som suppleanter:  Johanna Rosenberg  och Heidi-Anna Vihriälä (ny).

Kontakt fås per e-post: info@tavastsvenskarna.fi 

Om ni vill ha kontakt specifikt med någon av oss var vänlig och anteckna personens namn i e-postfilen för rubrik/aihe/subject