Kontaktuppgifter

Styrelsen för innevarande år 2021:

Petteri Kaleva som ordförande, Peter Gorschelnik som vice ordförande  och kassör,  Birgitta Hendrell-Oinonen och  Thorleif Nordström.  

Som suppleanter:  Anita Solitander och Heidi-Anna Vihriälä.

Utanför styrelsen Gunilla Plutén som sekreterare.

Kontakt fås per e-post: info@tavastsvenskarna.fi 

Om ni vill ha kontakt specifikt med någon av oss var vänlig och anteckna personens namn i e-postfilen för rubrik/aihe/subject