Tidigare händelser

1.11. -7.11.2021 Svenska veckan

MILDA BAD I SPRÅKBASTUN

Svenska veckan värmde en behaglig bastu.

Svenska veckan var en framgång och kröntes söndagen den 7.11. I Tavastehus badade man redan tredje gången i en ordentlig kultur- och språkbastu, Tavastehus, den äldsta inlandsstaden, värmde kaksikielinen bastu. Inte illa! Över tusen människor badade med. Plasket av “löylyn” hördes också från 360 distansbastun.

Tavstehus grundades år 1639 av greve Per Brahe. Redan innan dess hade det pratats olika språk i Tavastland och i knutarna av Tavastehus slott. Tavastehus nämns i officiella urkunder synbarligen första gången år 1319. Finnarna har, enligt forskningen befolkat Tavastland med säkerhet ända sedan stenåldern, och pratat finska. Man har levt och även öl lär ska bryggts. Ungefär vid 1300-talet börjar man lägga grunden för slottet vid stranden av Vånå. Från dessa tider finns många krönikor och även protokoll på Svenska. Historiskt sett är Svenska veckans tre år inte mycket, men desto viktigare år vid kulturens vagga.

En knarrande dörr till det skrivna finska språket öppnades då ABC-boken publicerades år 1543. Finska hade man talat ända sedan stenåldern. Pernå-pojken, Mikael Agricola, tog ett avgörande steg till skriven finska. Stigen var ändå lång och stenig till den vackra och utrycksfullt unika skriftliga framställningen. Till den färgstarka tavastländska språkhistorien hör: finska, svenska och ryska.

https://www.hameenlinnansibeliusseura.fi/I det ekonomiska livet av i dag är det bra att behärska även främmande språk. Föräldrarna kan påverka vilket språk man väljer för sitt barn. De har nästan en diktators fullmakt, att styra sina små varthän den lilla människans språkstig bär. Hur värderar man språk i familjen? Där byggs grunden för positiva eller negativa värderingar.

I en finsk undersökning alldeles nyligen kom man fram till, att en betydande del av företagarna har så låg språkkunnighet att de inte kan anställa experter med främmande språk, fastän det råder brist på sådana redan nu. För att inte tala om framtiden då det blir ännu viktigare att få kunnigt folk. Det är ändå lätt att tro på undersökningen då det ännu sades, att det nog skulle finnas kunnig arbetskraft. Språkkunnigheten fattas på den mottagande sidan viket inte låter bra.

Det finns trots det även framgångshistorier. En begåvad entrepenör kan ha varit framsynt. Hen har samlat kring sig människor vars språkkunnighet har gjort det möjligt för firman, att nå internationell framgång.

SPRÅKKAPITALET BESTÅR

Ofta är svenskan en öppning till arbetslivet. Det svenska språket är i alla fall en bestående del av vår kulturhistoria. Enbart den öppnar mången dörr i Skandinavien, inte att förglömma det svenskspråkiga näringslivet i Finland. Studie- och praktikantplatser är också lättare att få också med ett icke fullständigt språk.

SVENSKA VECKAN INTOG OCKSÅ DENNA GÅNG SKOLORNA MED GLÄDJE OCH HUMOR

Heta bad på bastulaven: vad behöver jag svenskan till? Humoristen, skådespelaren Mikael “Gusse” Andersson rev med humor ner tabun och söndrade glastak utan i Hämeenlinnan Lyseo och Kaurialan Lyseo. Femhundra gymnasister såg, hörde och förstod Gusses “Hurra en hurri” enmansshow. Andersson är skådespelare på Svenska Teatern, född i det redan gamla och stilla industrisamhället Strömfors vid Kymmene älv. Samma roligheter serverades anpassat till oss äldre på tisdagkväll på Green café, en alldeles ypperlig föreställning. Med parodi rev Gusse otvivelaktigt ner murknade stängsel. Han klev med buller och bång över gränsen från båda hållen. Kvar blev en solig, gemensam kulturäng full av färgrika blomster. Gymnasisterna är fiffiga, budskapet gick säkert hem.

Mångt och mycket rymdes i veckan. En tvåspråkig författarkväll på biblioteket. Den i Tavastehus födda Juha Itkonen och numera Lovisabon Johanna Holmström diskuterade på två språk sina verk, författarens arbete och livet bland finsk-och svenskspråkiga böcker och förstås det svenska språket. De bytte språk ledigt när det kändes så. Publiken fick också damma av sin skolsvenska och njuta av att det de hörde. Juha Itkonen utsågs till författarfadder för Tavastsvenskar rf. Innan veckan var till ända, belönades han av Folktinget med medalj för hans goda arbete för det svenska språket. “ Det kom som en överraskning” sade Juha Itkonen i en helsidesintervju i Hufvudstadsbladet.

FILMVECKAPÅ SVENSKA I SKOLORNA

Sverige är känt för sina filmer

Kino Tavast ry var värd för filmveckan på svenska. I Museo Militaria visades Aniara F-16. I stadsdelarna Nummis och Iittalas skolor samt i Hämeenlinnan Lyseo och Hämeenlinnan yhteiskoulu visades filmerna Sameblod (Sverige 2016) Berts dagbok (Sverige 2020) och Sune-Best Man (Sverige 2019). Dessa visades en gång och en del av dem t.o.m. tre gånger. Ulla Lappalainen från Kino Tavast ry sade ”Det var roligt att vara med igen. En del av lärarna hade också tyckt att det var trevligt att få in svenska språket i klasserna. Det känns ibland, som om vi glömt bort våra grannländer helt och hållet. Tidigare hade vi ett närmare förhållande.”

SPRÅKAMBASSADÖRERNA ANLÄNDE IGEN

De åker runt i skolorna och berättar om sina egna erfarenheter av vad det svenska språket betytt i deras liv, vilka dörrar som öppnats och hur de ofta, av en slump, blev intresserade av språket. Språkambassadörer som har svenska som modersmål besöker svenska skolor och berättar hur de lärt sig finska. Åt båda hållen alltså!

Under veckans gång berättade ambassadörerna också i riksradion om sitt jobb bland gymnasisterna. Juho Räsä blev intresserad när han gick i Hanken och han har nu besökt skolor från Helsingfors till Utsjoki. Han har träffat allt som allt ca 20 000 elever. Teman var olika i olika skolor men huvudbudskapet var arbetsmöjligheterna som öppnar sig när man kan språket. Arbetspraktik eller studier i Sverige var synnerligen viktigt och intressant. Ambassadörerna uppmanade eleverna att prata, prata,prata! Man får göra fel, men prata på utan att bry er om att säga fel. Mycket talades om Dragsvik där många finsksspråkiga förkovrat sig i svenskan. Sätt det på minnet, beväringar!

ATT BÖRJA FÖRSTÅ DEN FINLANDSSVENSKA KULTUREN ÄR EN STOR RIKEDOM

Det är enklare att lära sig germanska språk för svensksspråkiga, det intygar alla som pratar svenska, icke att förglömma de statliga och kommunala arbetsplatserana. Finland är ett tvåspråkigt land och mången samhällelig plats kan bli oernådd med bristfälliga svenskunskaper.

På fredagen hölls den traditionella restaurangkvällen med music på Scandic Hämeenlinna City Tori. Mat och dryck är överallt en del av upplevelserna och kulturen, likaså musiken. För Juha Itkonen var det Svenska bandet Kent en betydande del av hans intresse för svenskan.

På lördagen firades en tvåspråkig gudstjänst i kyrkan. Samma dag var det svensk guidning av Ars Fennica 2021 på Taidemuseo och dagen avslutades med en festkonsert i Sibelius födelsehem. Tavastsvenskar rf delade då ut två stipendier till elever från Sibelius-opisto, som uppträdde på festen.

DEN 7.11 AVSLUTADES VECKAN OCH VÄNTAR PÅ NÄSTA ÅR

Raatihuone i sig självt ger en fin inramning till fest som fest. Två timmar gick snabbt när allsången ljöd på bägge språken och också båda språken samtidigt! Leena Aarnipuu spelade och Juhani Koivisto och Petteri Kaleva var konferencierer på båda språken. Nästa år kommer hen, som en gammal vän, Svenska veckan. Förberedelserna har redan satts i gång.

UTAN KUMPANER BLIR DET INGEN SVENSK VECKA

Tavastsvenskar har vävt ihop ett starkt tavastländskt och landsmässigt nätverk. Det har tagit fyra år och alla knutar är viktiga. Samarbetskumpanerna var denna gång: Tavastehus stad, biblioteket, konstmuseet, Sibelius födelsehem, gymnasierna och Seminaarikoulu, daghemmet Jappebo, Hämeenlinnan Sibelius-seura, Sibelius-opisto, Hämeenlinna-Vanaja församling, Kino Tavast, Folktinget och Svenska kulturfonden. Tack till dem och er alla som deltagit.

Ett speciellt tack går till lokalbladet Hämeen Sanomat för deltagande, nu för andra gången, presskonferens och som igen gav oss spaltutrymme tidningen och i Kaupunkiuutiset.

Svenska veckan 2021 på ca 7 min:

 

09.08.2021

Grattis, Tove! Skål på din födelsedag.

Vi samlades kring Toves staty vid Kumppanuustalo och sjöng dagen till ära höstvisan både på svenska och finska. Nästa år igen!

I organisationkommitén var i år Tuuli Tiainen och Liisa Haakana. Tove krönas av Tuuli. Tack för att ni ordnar.

Den fina blomkransen var gjord av affären "Kaisan kukka".  Tack Kaisa!

17 personer var med och skålade för Tove.

                                                                                    

 

 

07.08.2021

Idag firades en solig föreningsdag på torget i Tavastehus. Vi tackar Pohjola Norden och Ulla Salmi som arrangerade att alla vi fyra:"Bokcirkeln (Ulla Salmi), Pohjola Norden (Kirsi Spelman), Tavastsvenskar r.f. (Petteri Kaleva) samt Tavastsvenska Föräldraföreningen RF (Timo Kokki-Heikurainen) var alla på samma gång på scenen. Var och en berättade med några ord om verksamheten i sin förening.

Efter presentationen smakade militärhemmets kaffe och munk. Detta var ett utmärkt tillfälle att träffas och lära känna varandra. Med i gruppen var också Gunilla Plutén och Birgitta Hendrell-Oinonen samt Peter Gorschelnik från styrelsen.

 

   

    Ulla Salmi från  Bokcirkeln

    

Kirsi Spelman från Pohjola Norden

  

Petteri Kaleva från Tavastsvensakr r.f

Timo Kokki- Heikurainen från Tavastsvenska Föräldraföreningen RF

 

 

01.06.2021

Hämeenlinnan Sibelius-opisto skickar sin hälsning:

”Under vintern och våren spelade vi in en Runeberg-konsert på Sibelius -opisto i stället för livekonserten som avbröts på grund av coronan. Vi gjorde inspelningen på våren och nu är den klar”

Varsågod:

https://www.youtube.com/watch?v=rlFcBSYNs9w

 

 

 

17.11.2020

Svenska veckan gick och hur gick den?

Den gick bra trots covidtiden!

1728 personer var med i veckans svängar på ett eller annat sätt. Dokumentationen kan ses via länken.

https://youtu.be/-QXWjhpowZY

 

 

 

 

 

28.8.2020 renoverade Tavastehus bibliotekets öppningsceremonier

 

Föreningen fick inbjudan till "nya" bibliotekets öppningsceremonierna. Styrelsemedlemmen Anita Solitander uppvaktade biblioteket med en orkidé på föreningens vägnar. Hon tyckte att den renoverade bibban är ljus och vacker. Bilden nedan är tagen av henne.

Invigningsprogrammet började med vacker pianomusik spelad av Erkki Korhonen. Flere tal hölls: standens hälssning Päivi Raukko, bibliotekets hälssning Inkeri Jurvanen samt huvudtalet höll s av Johannes Ojansuu. Hämeenlinnan Teatteri presenterade ett utdrag ur den kommande höstpjäsen "Maratontanssit".

Om ni visiterar bibban på de närmaste tiderna kanske ni hittar den vita orkidén ännu blommande.

 

 

 

8.8.2020 föreningsdagen på torget i Tavastehus

På föreningsdagen den 8.8.2020 på torget i Tavastehus berättades bl.a om svenska aktiviteter i vår stad.

I bilden berättar Ulla Salmi om bokcirkeln och Petteri Kaleva väntar på sin tur för att säga några ord om vår förening.

Flere åhörare njöt av det vackra och varma vädret.

 

 

År2020 och Covid-19

Årsmöte sö den  23.3.2020 kunde ännu hållas på Museo Skogster, seminarierummet Anders förrän Covid-19 orsakade  världen  skräck  och många stora frågetecken. Medlemmarna fick ett brev med bl.a. en uppdatering.

18.3.2020 UPPDATERING till alla medlemmar!

Alla  diskussionsgrupper  samt alla evenemang, som styrelsen hade planerat till våren, har inhiberats  p.g.a. coronavirus. När  verksamheten  körs igång igen vet ingen än. Styrelsen meddelar om detta.

Under sommaren möttes diskussionsgruppen  på   s.k. videoträff via "Google meeting" flere gånger. Möten har upprätthållits förtjänstfullt av ordföranden Peter Gorschelnik. Tillsvidare är den sista viedoträffen den 3.9.2020.

 

Året 2019 har packats till ca 5 min

 

Föreningen riktar sitt tack till Tavastehus stad, Tavastsvenska föräldrarföreningen, Tavastehus – Vånå församling, Pohjola Norden i Tavastehus samt enskilda nya och gamla initiativrika medlemmar, vilka bidragit till föreningens lyckade verksamhet år 2019.

Ett tack riktas även till Svenska kulturfonden, som med sitt bidrag år 2019 möjliggjort en del av föreningens verksamhet även år 2019.

 

 

Svenska veckan 3.11-9.11.2019

 

Svenska veckan 3.11 -9.11.2019 var lyckad! 627 personer var med på de olika evenemangen.

Statistik har uttagits från föreningens webb-sidor av tiden 13.10 .- 12.11.2019 samt från föreningens Facebook -sidor av tiden 30.9-11.11.2019 för att visa hur de sociala medier har reagerat före , under och efter vår Svenska veckan. 

På webb-sidorna har varit 780 visningar av vilka 63,2% var helt nya besökare. Mest lästa sidorna har varit ”akutellt, Svenska veckan” med 209 klickar och ”aktuellt” med 174 klickar.

På föreningens Facebook-sidorna har nåtts ända till 1900 klickar den 22.10, då staden satt in på sina webb-sidor en artikkel om den kommande första Svenska veckan i Tavastehus. Flere andra uppdateringar nådde också över flere hundra klickar. 

Även fyra nya medlemsansökningar kom under veckans tid via våra webb-sidor :)

Detta betyder att en Svenska veckan skall ordnas även år 2020!

Med denna julros tackar föreningen varmt alla personer som deltog i svenska veckans evenemanger och följde med oss i de sociala mediorna. 

Även ett stort varmt tack till alla samarbetspartners. 
Utan er hade vi inte fått en sådan fin vecka!

 

Den första Svenska veckan i Tavastehus  den 3.11. - 9.11.2019  i bild  under 6 min

 

Vårresan  lördagen den 11.5 till Visavuori och Ittala

Avfärden  med buss från Wetterhoff, invid busstationen i Tavastehus var kl 10.20 .  Vår medlem och guid  Kerstin Visala tog oss emot för en mycket trevlig rundtur på Visavuori.

    

Visavuoris förnyade studio

Skulpturutställningen, som har  varit nästan oförändrad under hela museets tid, har blivit helt förnyad. Dolda skulpturer, som  till exempel de  stora Kalevala-skulpturerna, har tagits fram . På samma sätt har historien om Paris genom åren centraliserats, och de enorma gravmonumenten - som  talars sällan om lyser  nu i huvuddelen.

 

Lunchen smakade gått efter rundturen.

 

    

Efter lunchen tittade vi in på  "Kari-paviljonen" och såg på en  förträfflig utställning av Kari Suomalaisens fina karikatyrtäckningar.  Det sägs att Kari-paviljongen är Finlands roligaste museum.

 

Efter många goda skratt förflyttade vi oss med bussen till Ittala. I  glasmuset  hade vi en rundtur  på svenska med guiden Jaana Eriksson

Efter rundan på glasmuset hade vi  egen tid att ta en sveng på Ittala glasbacken tills hemfärden kl 16.30

 

 

 

13.1.2019 Rudolf Koivus Jul

Vi hade en   mycket intressant svenskspråkig guidningstur på Tavastehus Konstmuset, som var arrangerad av föreningen och  alla, oberoende om medlemskapet, som ville höra guiden berätta om Rudolf på svenska var välkomna med på turen för 6€ intrede.

Rudolf Koivu var en finländsk mycket skicklig tecknare, målare och sagoillustratör. På utställningen var bara en del av hans fina originala bilder  om jultiden, som var tecknade med vattenfärger. Otroligt fina! Guiden Kim Lindertz berättade bl.a att en stor del av de originala teckningarna fanns inte mera. Man sparade inte bilderna i något arkiv på den tiden. En del av de originala bilderna hade man hittat bl.a  i tryckerier. 

 


        

På konstutställningen fanns det en  möjlighet att skriva till julgubben:)

Guiden berättade att många gånger blandar man  Rudolf Koivus bilder med Martta Wendelins. En olikhet kan man finna mellan deras teckningar. Nämligen i Rudolfs bilder finner man ofta  humor och skämt men det finner man sällan i Marttas bilder.

Mera om Rudolf Koivu kan du läsa här. https://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-KoivuRudolf

 

 

 

 

 

 

År 2018 på ca 8 min

Föreningen tackar alla medlemmar för år 2018 och riktar  igen även sitt tack till Svenska kulturfonden som med sitt bidrag möjliggjort verksamheten.

 

Måndagen 24.12.2018

På julbönen kl 13.00  i Tavastehus kyrka träffades igen gamla och nya vänner i en vacker julstämning med bl.a barnsång och musik. 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdagen 13.12.2018

 

Lucia med  följe övades en gång före tillställningen som började i år redan kl 17.30. En hel del människor kom lite tidigare och blev kanske lite häpna: " Har vi försänat oss/ olemmeko myöhästyneet?" Efter välkomingsorden på de båda inhemska fick man höra att ca  1/3 var finskatalande som kom för att se och lyssna på Lucia. Vad trevligt!

Det kom allt som allt  147 åhörare med på årets Lucia! Record!

I år serverads glögg mellan Lucia tåget och "De vackraste Julsångerna" på svenska, som börjades med kantor Tor Nordströms orgelspel. Det glädjes över att så många åhörare hade kommit och  på samma  gång var det lite pinsamt att glöggen tog tyvärr slut för de sista som stod i kön:(  

 

 

 

 

Onsdagen 12.12.2018

Styrelsen glädjes övet höstens diskussionsmöten som varit en  succe´ på cafe´Villa Marenki. Kaffe/ tee etc. med dopp har smakat gott och det har kommit allt fler nya medlemmar med i gruppen. Tio personer var med på det sista mötet för i år.

Ett stort tack till alla som varit med i diskussionens olika svengar!

 

 

Onsdagen 7.11.2018

Det var ca 37 personer som gick upp för Sibelius Födelsehemmets trappor för att fira Svenska Dagens fest den 7.11. Bl.a. barn (13 st) från Seminarieskolans svenska klasser, hade övat ett fint program till åhörarnas glädje. Hoppas detta kunde bli en tradition!

Festen slutade med allsång: Modermålets sång

   

 

   

Lördagen 29.9.2018

Som det syns i bilden från diskussionsgruppens möte på "Kahvila Marenki" den 12.9. var bl.a. teatern "Chess på svenska" ett omtalat ämne. På en heldagsresa  till Svenska teatern  var med 16 personer. Vi hade lunch på restaurangen "White Lady" , Mannerheimvägen 93 och efter det körde vår hyrda buss till Svenska teatern.

Musikalen var värt att se!

 

 

Onsdagen 12.9.2018

Höstens första diskussionsgrupp träffades på ett nytt ställe nämligen i det blåa rummet på "Kahvila Marenki", Eräkatu 3. På mötet var 8 personer och alla tyckte platsen var trevlig och att möten forsättes på samma plats hela hösten. Följande möten har fastslagits till 17.10, 14.11 och den 12.12.

     

 

Diskussionsgruppen har möts under våren 14.3, 11.4 samt 16.5 på Kahvila kulma.

Ibland var det få och ibland flera personer som var med i gruppen. Det har varit trevligt att mötas och diskutera mellan  medlemmar och icke-medlemmar med var sin rykande tee- eller kaffekopp , med dopp eller utan. Möten fortsättes på hösten.

 

Bilden nedan är en del av en  installation " Come and go" av Leena Lillukka. Den är tagen på "Voipaalan taidekeskus" i Sääksmäki den 12.10. 2107. Broderade porträttbilder på tofflor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördagen  11.3.2018

Årsmötet ägde rum på Museo Skogster, seminarierummet Anders, Raatihuoneenkatu 8, 13100 Tavastehus

NÄRVARANDE: 12 föreningens medlemmar och 3 ej medlemmar

 

Anförande av Mikko von Weissenberg: Finland 100 år – hur gick det till?

Ett stort tack till Mikko!

 

 

Onsdagen 28.2.2018

Bokcirkeln träffades! Några från diskussionsgruppen var med igen. Det var 6 personer denna gång som diskuterade om världes gång "nu och då". Det var kanske kölden som hindrat fler  att komma med den här gången.

 

Bokcirkeln har en hylla med böcker på restaurant Birger som man får låna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söndagen den 4.2.2018 kl. 15

Firades den traditionella Runebergsdagen på Cafe´ Laurell , Sibeliusgatan7

Rea Eklund berättade  om Finlands nationalskald Runeberg och om hans liv. Bl.a berättade Rea om tonsättningar till Runebergs texter . Redan år 1958 hade närmare 900 tonsättningar registrerats.  Tonsättarna finns inte bara i Finland  utan ochkså  i Sverige, Norge och Danmark. Den obestridliga mästaren bland Runebergtolkarna är ändå Jean Sibelius så vi lyssande från nätet ( Timo Oinonen som spelade och delade ut orden till alla)  på sången " Den första kyssen" som är en av Sibelius  omtyckta sånger . 

Rea och Peter Gorschelnik hade tagit med sig  gamla exemplar, från år 1893 och 1900,  av Fänrik Ståls Sägner som vi fick bläddra i. Peter hade också en bok där det berättades om Fänrik Ståls män. Mycket intressant!

Till slut läste Birgitta Hendrell-Oinonen en liten förkortning av  dikten "Sven Dufva".

Kaffe med dopp köpte var och en själv, föreningen bekostade hyran för kabinetten

 

Slideshow (100%x100%)

 

Onsdagen  den 31.1.2018 klo 18:00

Diskussionsgruppen, som startade för snart ett år sedan har sammankommit även förra hösten. Deltaganantalet har varierat mellan 4 - 7 personer. Glädjande är att intresse finns även bland personer som inte tillhör vår förening. Meningen var att få samman personer med intresse för det svenska språket. På diskussionsgruppens möte 31.12 2017 var det tal om att vår diskussionsgrupp visiterar bokcirkeln på deras följande möte som var 31.1.2018. på restaurant Birger , Raatihuoneenkatu 5, Tavastehus.  Några medlemmar visiterade bokcirklen och där diskuterades om livet och övrigt. Vi var allt som allt ca 16 personer på bokcirkelns möte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Slideshow (100%x100%) 

 

Söndagen den 7.1.2018 kl 16

Vi sparkade ut Julen 2017 med trevlig tillvaro  "Tillsammans", såsom i temat "Finland 100 år" hos Oinonens.  Medlemmar och hela familjen med barn önskades välkomna!   Vi började med att gissa vad som satts i sommarsmak -  välkommen  - smoothen. Efter presentationsronden var det sång  med musik.  Ett litet, högst 3 euros paket hade alla med sig och de utdelades efter sången  från julsäcken till alla med hjälp av "lilla tomten".

 

 

Slideshow (100%x100%)

 

 

 

 

 

År 2017 på 7.38 min

 

 

 

 

Föreningen tackar alla medlemmar för år 2017 och riktar  igen även sitt tack till

Svenska kulturfonden som med sitt bidrag möjliggjort verksamheten.

 

 

 

 

Julbönen 24.12.2017 klo 13

 

Det räknades att vi var ca 120 personer i kyrkan.

Det är alltid trevligt att hälsa varandra God Jul efter bönen med en kopp glögg och pepparkaka.

 

 

 

 

Lucia 13.12.2017 och de "De vackraste Julsångerna på svenska" i Tavastehus´kyrka kl 18, efer Luciatåget

Ljusets högtid på Tavastehus torg . Luciatåget kom  via gågatan till torget  den 13.12. KL. 17.30

 

 

Föreningen Tavastsvenskarna stödde Lucia- festen med tillverkningen av vita kopor åt barnkören från Seminarieskolans svenska klasser och Jappebo daghem. Styrelsen fastslog en stödesumma för max. 300 euro

 

 

 

 

 

 

Vi firade Svenska dagen redan 5.11.2017

 

Föreningen firade Svenska dagen med att bjuda på en musikstund på Sibelius födelsehem 5.11.2017 pga musikernas tidtabell.

Konsertmusiken framfördes av Ulla Wirtanen, piano och Eeva Kunnas, flöjt.

Tyvärr var det bara få som var med på plats. Det diskuterades att det kanske var Alla helgons dag den 4.11 som  hade sin del i orsaken och många var bortresta.

Vi hade före musikstunden  en diskussion om Svenka dagens märke, som första gången sålts i Finland 1909.

" Jo jag minns! Jag har sålt de rödgula Svenska dagen-märkena i Helsingfors"...

 

 

 

 

Heldagsresan till Harparskog 18.6.2017

 

Några minnen från teaterresan till Harparskog Arenan. Pjäsen "Okänd soldat" var jättefin! Vi hade tur med vädret, ärtsoppan smakade , munkarna var jättegoda och vi hann även promenera längs krigsstigen före föreställningen.

En fin resa!

 

Slideshow (100%x100%)

 

Diskussionsgruppens möten 19.4 och 17.5.2017

Diskussionsgruppen har möts två gånger i våras på Kahvila Kulma och den har ett intresse att forstätta möten på hösten. Det har varit mycket trevligt att möta  nya människor med ett intresse  för det svenska språket. Första mötet var en sk. presentations möte och det andra hade temat " har du jobbat eller  rest  utrikes - dina erfarenheter ". Om de kommande höstens möte informeras senare. 

En utav gruppens medlemmar  är i år med i  Team- Rynkebo för att hjälpa barn med cancer.

Team Rynkeby är ett nordiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in pengar till barn med cancer och deras familjer. Deltagarna är organiserade i olika lag som gemensamt cyklar ner till Paris. Idag består Team Rynkeby av 1 700 motionscyklister och 450 funktionärer fördelade på 44 lokala lag från Sverige, Danmark, Finland, Norge, Färöarna och Island.

Om ni vill stöda välgörenhetsprojektet klicka  här

 

 

 

 

Årsmöte 1.3.2017

 

Den 1.3.2017 samlades 15 av föreningens medlemmar till årsmöte på Nooran viinibaari i Tavastehus.

Glädjande var att i mötet deltog personer, som ej tidigare varit med i föreningens verksamhet. Välkommen med!

 

 

Runebergsdagen 15.2.2017

Föreningen har som tradition att fira Runebergsdagen. Så gjorde vi det också i år!

Vi hade en härlig medlemslunch i Kustaala, Janakkala   med musik, mat och mycket trevligt samvaro.

Föreningen tackar Johanna och Gustav

 

 

 

 

 

År 2016 på c. 8 min

 

Föreningen tackar alla medlemmar för år 2016 och riktar  igen även sitt tack till

Svenska kulturfonden som med sitt bidrag möjliggjort verksamheten.

 

 

Eftermiddagkonsert på Sibeliushemmet 6.11.2016

Vi firade årets Svenska dagen med en liten eftermiddagskonsert 

Vid pianot satt Ulla Wirtanen och sång fick vi höra av Marika Kivinen.

 

Presentation av konstnärarna samt konsertens program :

Vad vi njöt av konserten!

 

 

 

 

Tonerna från The Sound of Music 23.7.2016

Det var roligt att så många hade möjligheten att ställa upp på vår teaterutfärd till Raseborg den 23.7. Vi blev allt som allt 25 deltagare. Vi njöt av en salt bit innan föreställningen på Slottsknektens stuga . 

Ett avsnitt från broshyren skriven av Fredrika Åkerö, ordförande, VNUR

 50 år av teater vid borgen

"Det började med en järnrörsläktare på ängen för att is slutet  av 80-talet flytta till den plats vi är i dag och bli en permanent läktare. Under årens lopp har vi haft mer än en halv miljon besökare. Teatern är sannerligen ett bevis på vad talkoanda kan åstadkomma  och det ska vi ta vara på"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för deltagadet!

Föreningens årsmöte den 12.3. 2016 på Haukila gård samlade 16 av föreningens medlemmar. Före mötet hälsade godsägaren Axel Holmberg med fru Benita sällskapet välkommen till Haukila gård och gav en intressant redogörelse över den anrika gårdens historia och utveckling.

 

År 2015 på ca 6 min

Föreningen tackar alla medlemmar för år 2015 och riktar  igen även sitt tack till

Svenska kulturfonden som med sitt bidrag möjliggjort verksamheten.

 

 

År 2014 på ca 9 min

En namn korrigering till videon:

Det var Veronica Hertzberg och inte Gun Oker-Blom som talade om språköar på Wisahovi

Fölåt!

 

Tack för aktivt deltagande i årsmötet på Lahis gård 14.3.2015 

I det vackra vårvädret ställde 22 personer upp och föreningen har fått två nya medlemmar, som även närvarade mötet. Välkommen med i verksamheten!

Medlemsavgiften för år 2015 är 10€ och betalas in på föreningens konto. Se sidan om Medlemskap.

Styrelsemedlemmarna svarar gärna på frågor angående verksamheten. Se mera på sidan Kontaktuppgifter

            

Luciadagens allsångsevenemang med De Vackraste Julsångerna på svenska, samlade  ca 70 personer till Tavstehus kyrka den 13.12.2014

Vi inledde tillställningen med Lucia, som med sitt följe sjöng vackert och stämningsfullt till ackompanjemang av Anna Vihriälä.

Som allsång sjöngs 15 julsånger/psalmer. Kantor Anne Laulajainen fick orgeltonerna att fylla kyrkan och vi fick öva oss på några nya sånger bl.a. Ljusen i advent och Trettondagsvandring.

                                   

 

 

Dagen före farsdagen den 8.11.2014 firade Föreningen Tavastsvenskar sitt 25-års jubileum på Wisahovi i Tavastehus. Något under 30 medlemmar och övriga intresserade samlades kring temat mångspråkighet.

Festligheterna inleddes med hälsningstal av ordföranden. Föreningens tidigare långvariga ordförande Mikko von Weissenberg berättade förtjänstfullt om föreningens uppkomst och gav en återblick i tidigare verksamhet. Krister Eklund, som varit verksamhetsledare för Finlands fjäderfäförbund bl.a. på 80-talet, berättade om sin forna arbetsplats, Fjäderfäskötarskolan med andra ord vår festplats Wisahovi. På samma plats, där det konstituerande mötet gick av stapeln, firades nu 25-års jubiléet!

Festen fortsatte med ett miniseminarium (öppet för allmänheten) om mångspråkighet och språköarna i vårt land. Anföranden hölls av överlärare Arto Vuollet och politices magister Veronica Hertzberg. Jubileumsfesten avslutades med musikuppträdande med Trio Accat under ledning av Saara Pitkänen. Trion spelade Höstvisa av Erna Tauro, Stormskärs Maja av Lasse Mårtensson och avslutade med fin version av Jean Sibelius´ Andante Festivo.

Föreningen tackar alla medlemmar och övriga som deltagit i festen.

Föreningen vill också rikta sitt tack till Tavastehus stad som gett bidrag ur stadens 375-års jubileumsfond och Svenska kulturfonden som med årliga bidrag möjliggjort verksamheten.

 Program             

 

 

 

Då våra hemsidor tagits i bruk 1.11.2014 har händelserna innan år 2013 ej dokumenterats på web-sidorna. Föreningen försöker i mån av möjlighet redigera även tidigare händelser i en form som kan läggas upp på våra sidor

År 2013 på ca. fyra minuter...

  

Föreningen tackar alla medlemmar för år 2013 och riktar även sitt tack till

Svenska kulturfonden som med sitt bidrag möjliggjort verksamheten.