Kommande händelser

VÄL MÖTT PÅ ALLA TILLSTÄLLNINGAR            

                                                                         

 • 01.06.2022 Sagoböcker till Jappebo-dagiset

  Tavastsvenskar rf överräckte under en mycket trevlig tillställning ett urval nya svenskspråkiga sagoböcker till barnen i dagiset Jappebo i Tavastehus. Dagiset är en av Tavastsvenskar rf:s nära samarbetspartner; föreningens målsättning är att jobba för och främja den svenskspråkiga verksamheten i Tavastehus med omnejd.

  Tavastsvenskarnas styrelsemedlem Gunilla Plutén fick ett glatt välkomnande av dagisbarnen, som ivrigt väntade att få se de nya böckerna. Barnen fick även välja ut en av de nya böckerna som skulle läsas innan dagens rutiner fortsatte.

   

  Daghemmet Jappebo i Tavastehus är en del av Jaarlin päiväkodit Oy, ett privat daghem, och har 44 barn, Varav cirka hälften är tvåspråkiga och hälften finskspråkiga. Dagiset har svenskspråkig grupp samt barn som får språkbad. Därutöver får en del av dagisets barn språkduschundervisning. Jappebo har också förundervisning på svenska. Förskolebarnen har möjlighet att fortsätta skolstigen på svenska i Tavastehus.

  Tavastsvenskar rf syftar till att befrämja det svenska språket och den finlandssvenska kulturen samt fungerar som en länk mellan svenskspråkiga i Egentliga Finland. Föreningen bevakar även fullföljandet av de svenskspråkigas primära rättigheter.

  Ett sätt att främja dessa är att till exempel dela ut böcker till dagiset eller de svenska skolklasserna i Seminaarin koulu.

  För tillfället arbetar Tavastsvenskar rf i samarbete med dagisets och skolans föräldraförening för att få en längre skolstig på svenska i staden. Dessutom drömmer föreningarna om att få en större eller mindre så kallad Svenska gård till Tavastehus.

  Tavastehus är en av Finlands språköar, precis som till exempel Lahtis, Björneborg, Jyväskylä och Uleåborg.

   

      

   Catherine Karlsson och barnen i Jappebo          Gunilla Plutén, böckerna och en ivrig läsare

   

  Tilläggsuppgifter 

  Tavastsvenskar rf

  ordförande Petteri Kaleva, telefon 044 987 9034 eller

  styrelsemedlem Gunilla Plutén telefon 0400 721 172

   

  Daghemmet Jappebo (Jaarlin päiväkodit Oy)

  Lärare inom småbarnspedagogik Camilla Junnikkala, telefon 041 533 5044

   

                                                                                                                              

  taggar: Tavastsvenskar rf  Jappebo  sagoböcker  Tavastehus  
    Tillbaka