Kommande händelser

VÄL MÖTT PÅ ALLA TILLSTÄLLNINGAR            

                                                                         

 • 24.12.2021 Julbön

   

  Julbön på svenska kl 14.00 i Tavastehus kyrkan.

  Coronapass efterfrågas ej.

  Församlingarna behöver säkerställa att det går att fortsätta med gudstjänster och kyrkliga förrättningar under alla förhållanden. Enligt kyrkolagen 4 kap. 1 § hör de till församlingens lagstadgade uppgifter. Det är möjligt att delta i gudstjänster och kyrkliga förrättningar på plats i kyrkan med iakttagande av rådande restriktioner

  Enligt Regionförvaltningsverkets  rekommendationer får högst 1/3 av det maximala antalet  vara närvarande vid gudtjänster.

   

   

   

  taggar: Tavastsvenskar rf  Tavastehus  Julbön  Tavastehus-Vånå församling  Tavastehus kyrka  
    Tillbaka