Kommande händelser

VÄL MÖTT PÅ ALLA TILLSTÄLLNINGAR            

                                                                         

 • 25.4.2021 Årsmöte

   

  Tavastsvenskar rf:s årsmöte sö 25.4.2021 klo 17.00

   

   

   

   

  Styrelsen har beslutit att årsmöte hålls söndag den 25.4 klo 17.00 hemma hos en styrelsemedlem.

  Maximi 6 personer kan deltaga (med ansiktsmask) på p.g.a. coronaepidemin.

  Anmälning via info@tavastsvenskarna.fi eller till Peter Gorschelnik per telefon

   

  Resten av medlemmarna kan deltaga via en distans ”Google meet – länk”

  Vänligen kontakta via info@tavastsvenskarna.fi för att få bilagorna

  * föredragningslistan

  * bokslut 2020

  * årsberättelsen 2020

  * utlåtandet av verksamhetsgranskaren

  * verksamhetsplanen för år 2021

  * budgetförslag för år 2021

   

  Vänliga hälsningar

  Styrelsen

   

   

   

    Tillbaka