Kommande händelser

VÄL MÖTT PÅ ALLA TILLSTÄLLNINGAR            

                                                                         

 • Beslut från föreningens årsmöte 16.4.2023

  För det första tack till alla som deltog på årsmötet den 16.4.2023 på Nooran Viinibaari.

  Mötet behandlade och godkände möteshandlingarna (bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsgranskarens utlåtande, verksamhetsplan, budget och medlemsavgift). Styrelsen och andra ansvarsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

  Medlemsavgiften för år 2023 är 15 €, dvs den samma som året innan.

  Till styrelsen valdes:

  ordförande Petteri Kaleva, viceordförande Lasse Ruuskanen (ny medlem), ekonom Saija Honkanen (ny medlem) och sekreterare Gunilla Plutén samt suppleanterna Timo Kokki-Heikurainen och Heidi-Anna Vihriälä.

  Till verksamhetsgranskare valdes Arto Vuollet och till hans suppleant Heikki Dahlbo.

  Långvariga styrelsemedlemmen Peter Gorschelnik tackades för sitt fina arbete för föreningen, då han avgick från styrelsen. Peter har emellertid lovat att fortsätta att dra diskussionsgrupperna i Tavastehus och Valkeakoski.

  Tack för sitt arbete fick även verksamhetsgranskaren Axel Holmberg, som avgick.

  Efter mötet berättade Petteri Kaleva om sin seglats över Atlanten på T/S Helena.

  Den nya styrelsen hoppas på medlemmarnas aktiva deltagande på tillställningar, och tar gärna emot vinkar på evenemang och utflykter, som intresserar och aktiverar medlemmarna.

  taggar: årsmöte2023  styrelsen  Nooran Viinibaari  medlemsavgift2023  
    Tillbaka