Arkiv år 2018

  • 17.10.2018 Diskussionsgruppen

    Dikussionsgruppen möts igen i det blåa rummet  på "Kahvila Marenki" klo 17.30. Välkommen med!

    taggar: Föreningen Tavastsvenskar  Tavastehus  Diskussionsgruppen  Kahvila Marenki  
      Tillbaka